Instructie

Voordat de golfen getrotseerd kunnen worden wordt eerst de theorie van het surfen uitgelegd, opletten dus!